Chính sách tiền điện tử Crystal Ball: Coinbase, Haun Ventures và Hội đồng tiền điện tử để đổi mới tại Mainnet 2022

Rate this post

Chính sách tiền điện tử Crystal Ball: Coinbase, Haun Ventures và Hội đồng tiền điện tử để đổi mới tại Mainnet 2022

Quy định và chính sách sẽ là yếu tố định hình ý nghĩa nhất ngành công nghiệp tiền điện tử trong vài năm tới. Trong một hội thảo tại Messari Mainnet 2022, giám đốc chính sách của Coinbase Hoa Kỳ, Kara Calvert, giám đốc chính sách của Haun Ventures Tomicah Tillemann và Giám đốc điều hành của Hội đồng tiền điện tử Sheila Warren đã nhìn vào quả cầu pha lê chính sách với Dan Roberts của Decrypt.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *