Chương trình nghị sự của công ty đằng sau các cuộc đấu tay đôi trong Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury

Rate this post


Gundam-The-Witch-From-Mercury-suisei-no-majyo-wallpaper-500x500 Chương trình nghị sự của công ty đằng sau cuộc đấu tay đôi trong Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury

Harry là một người nghiện truyện tranh đầu tiên và thứ hai là nhà văn tự do. Trong khi anh ấy không đọc mọi manga dưới ánh mặt trời, anh ấy đã đọc một lượng manga Shounen và Seinen không lành mạnh. Khi anh ấy không viết trong Honey’s Anime, bạn có thể tìm thấy anh ấy trên blog cá nhân của anh ấy: MangaDigest.com.

Bài báo trước


Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *