Circle bắt đầu đầu tư vào quỹ dự trữ do BlackRock phát triển