Có bắt buộc phải thi môn Ngữ văn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận hay không.

Rate this post

Có bắt buộc phải thi môn Ngữ văn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận hay không.

Trên nhiều diễn đàn học sinh, sinh viên những ngày qua xôn xao trước thông tin đề thi môn Ngữ văn sẽ chuyển sang hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận từ năm học 2022-2023.

Bộ GD-ĐT khẳng định không có văn bản nào hướng dẫn, chỉ đạo việc bắt buộc sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận trong kiểm tra đánh giá định kỳ đối với môn Ngữ văn.

Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn giáo viên chủ chốt cấp quốc gia nhằm nâng cao năng lực giáo viên về xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra, đánh giá các môn học theo chương trình mới.

Một trong những nội dung tập huấn là hướng dẫn kỹ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan (đây là phần chung cho tất cả các môn học).

Tập huấn nhằm giúp giáo viên hiểu rõ các công cụ đánh giá khác nhau và ưu điểm của từng công cụ, từ đó quyết định việc sử dụng phù hợp và hiệu quả từng công cụ trong đánh giá, đảm bảo phát triển năng lực của các em. , chất lượng của học sinh.Hình minh họa

Về nguyên tắc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục chuyên biệt, giáo viên căn cứ yêu cầu bắt buộc của Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn để lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với quy định. xác định.

Để tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3175 / BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 về việc hướng dẫn đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá môn học. Môn Ngữ văn ở trường phổ thông không quy định cụ thể hình thức đánh giá nhưng nhấn mạnh việc đánh giá học sinh môn Ngữ văn cần đảm bảo nguyên tắc đánh giá chính xác, khách quan về phẩm chất và năng lực học tập. học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018.

Phát huy những mặt tích cực của nhân cách, trí tưởng tượng, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, tư duy tượng hình, tư duy lôgic của học sinh; tạo cơ hội để học sinh phát huy khả năng sáng tạo, khơi gợi liên tưởng, tưởng tượng; khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu đã có.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *