Có kế hoạch để trung ương quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị.

Rate this post

Tham dự về phía thành phố có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố;…

Ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập. , quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 Đảng bộ thành phố. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, các Ban Đảng Thành ủy rà soát, tham mưu nội dung chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII phù hợp với tình hình thực tế, gắn với việc thực hiện 4 Chương. Quá trình phát triển thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố trên từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc. Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc.

Một trong những nội dung quan trọng là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, khống chế có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế. – Xã hội Tp. Thực hiện Kết luận số 01-KL / TW của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chủ đề năm 2022. Căn cứ 4 nội dung chương trình đột phá của thành phố, các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, các đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành TP. các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố và cấp ủy các cấp xác định nhiệm vụ trọng tâm, một số nội dung đột phá, mỗi năm phát triển ít nhất 2 mô hình. mô hình điển hình tiên tiến của cấp mình góp phần giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng, phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19, phát huy hiệu quả rõ rệt và bước đầu được nghiên cứu, triển khai, nhân rộng.

Cùng với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01-KL / TW gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chấn chỉnh. các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được Thành phố chú trọng. Hiện thành phố đang tiếp thu, hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Nội dung này, thành phố tập trung xây dựng văn hóa, con người thành phố phát triển toàn diện, gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu phát biểu tại buổi làm việc. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng hành cùng thành phố ngày càng phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương thời gian qua; Đồng thời hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết khóa XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố cũng như các văn bản, nghị quyết mới của thành phố. thực hiện theo yêu cầu.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, TPHCM thấm nhuần quan điểm chỉ đạo. của Ban Chấp hành Trung ương và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xung quanh việc xử lý những vấn đề vi phạm, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm trên các lĩnh vực. và nghiêm túc thực hiện nó. Thành phố chỉ đạo các giải pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực.

Đề cập đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thành phố đã triển khai nhiều nội dung, tập trung vào chiều sâu của các vấn đề, trong đó nội dung mới là xây dựng văn hóa Hồ Chí Minh. không gian. Thành phố sẽ tiếp tục lấy ý kiến ​​về nội dung này tại Hội nghị văn hóa thành phố sắp tới và các nhà văn hóa lớn, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Hồ Chí Minh… Đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ, góp ý để thành phố nâng cao chất lượng, phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chia sẻ một số định hướng của TPHCM trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, chia sẻ với thành phố thông qua công tác thông tin, truyền thông; Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền đồng hành cùng thành phố, hạn chế những tác động tiêu cực, để thành phố ngày càng phát triển.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại buổi làm việc. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, buổi làm việc đã làm rõ nhiều vấn đề. Chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả của thành phố trong đại dịch Covid-19, ông Lại Xuân Môn đánh giá cao những thành tựu của thành phố trong việc khôi phục phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch Covid-19. .

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, TP.HCM đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Điều đó được thể hiện qua việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị với nhiều hành động sáng tạo. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị được tăng cường. Cùng với đó là phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các quận ủy, huyện ủy, các tổ chức, đảng đoàn trực thuộc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể.

Đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý thành phố cần xác định, nhận diện bối cảnh để từ đó đưa ra những dự báo đẩy nhanh tiến độ thi công. . Xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; làm thường xuyên, liên tục và lựa chọn những nội dung sát với thành phố và có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng lưu ý, bên cạnh những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, kinh nghiệm hay trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, thành phố cần rà soát kiểm soát những bất cập, điểm nghẽn. trong quá trình thực hiện. Từ đó, có các phương án để Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Bộ Chính trị xem xét, tháo gỡ kịp thời để thực hiện có hiệu quả.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *