Cổ phiếu lao dốc, Năm Bảy Bảy bán hết cổ phiếu quỹ

Rate this post

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy (mã NBB – HoSE) thông qua việc bán cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, từ ngày 10/10 đến ngày 8/11, Năm Bảy Bảy đăng ký bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu để giảm lượng cổ phiếu quỹ xuống 0 cổ phiếu quỹ.

Được biết, tính đến ngày 30/6/2022, Năm Bảy Bảy đang ghi nhận lượng cổ phiếu quỹ trị giá 7,09 tỷ đồng, tương ứng với 315.861 cổ phiếu quỹ. Như vậy, giá trị mua vào bình quân ước đạt 22.437 đồng / cổ phiếu.Cổ phiếu NBB bị bán mạnh từ đầu năm đến nay (Nguồn: FireAnt).
Cổ phiếu NBB bị bán mạnh từ đầu năm đến nay. (Nguồn: FireAnt).

Được biết, từ ngày 16/8 đến 3/10, cổ phiếu NBB vừa giảm hơn 16% từ 21.500 đồng xuống 18.050 đồng / cổ phiếu. Nếu nhìn rộng hơn từ ngày 11/1/2022 đến nay, cổ phiếu NBB đã giảm 69,8% từ 59.700 đồng xuống mức giá hiện tại.

Trong một diễn biến khác, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – HoSE) vừa bán 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm tỷ lệ sở hữu từ 47,51% xuống 37,52% vốn điều lệ. Bản dịch được thực hiện từ ngày 7/7 đến ngày 5/8.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2020, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sở hữu 93,7% vốn điều lệ tại NBB và được ghi nhận là khoản đầu tư vào công ty con. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2022, CII chỉ còn sở hữu 47,51% vốn điều lệ tại NBB và được công nhận là công ty liên kết.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 năm, CII đã bán 56,18% vốn điều lệ tại Five Seven Seven và chuyển từ công ty con thành công ty liên kết.

Năm Bảy Bảy muốn chào bán cổ phần để thực hiện dự án Khu dân cư Sơn Tịnh

Năm Bảy Bảy dự kiến ​​chào bán quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 2: 1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng / cổ phiếu.

Như vậy, ước tính Công ty sẽ phát hành 50,2 triệu cổ phiếu để huy động 753,57 tỷ đồng.

Trường hợp cổ phần không được phân bổ hết hoặc cổ phần lẻ sẽ được chào bán cho Tổng giám đốc công ty với giá 16.500 đồng / cổ phần. Giá chào bán là 15.000 đồng / cổ phiếu, thấp hơn 22% so với thị giá cổ phiếu NBB chốt phiên ngày 19/9.

Số tiền huy động được, Công ty dự kiến ​​sử dụng để đầu tư vào Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi; và tăng quy mô vốn lưu động.

Trước đó, Năm Bảy, được thông qua vào ngày 5/10, sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để thông qua phương án phát hành / chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo tìm hiểu, dự án Sơn Tịnh có quy mô 102,7 ha, tổng vốn đầu tư 1.196 tỷ đồng, dự kiến ​​triển khai từ năm 2013 đến năm 2022.

Trong một diễn biến khác, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – HoSE) vừa bán 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm tỷ lệ sở hữu từ 47,51% xuống 37,52% vốn điều lệ. Bản dịch được thực hiện từ ngày 7/7 đến ngày 5/8.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2020, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sở hữu 93,7% vốn điều lệ tại NBB và được ghi nhận là khoản đầu tư vào công ty con. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2022, CII chỉ còn sở hữu 47,51% vốn điều lệ tại NBB và được công nhận là công ty liên kết.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 năm, CII đã bán 56,18% vốn điều lệ tại Five Seven Seven và chuyển từ công ty con thành công ty liên kết.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận giảm mạnh

Quý II / 2022, Năm Bảy đạt doanh thu 93,37 tỷ đồng, giảm 76,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 0,41 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ. năm ngoái. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 36,4% lên 51%.

Trong kỳ, lãi gộp giảm 66,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 94,6 tỷ đồng xuống 47,65 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 67,2% tương ứng giảm 82,73 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 30,8% tương ứng giảm 24,16 tỷ đồng xuống còn 54,34 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 59,9% tương ứng giảm 12,82 tỷ đồng xuống 8,57 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 13,93 tỷ đồng so với cùng kỳ, lãi 5,38 tỷ đồng, giảm 19,31 tỷ đồng và hoạt động khác không có biến động lớn.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lãi gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp), quý II, Công ty ghi nhận khoản lỗ 15,26 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42,36. tỷ đồng, giảm thêm 57,62 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận cốt lõi bị âm, hoạt động khác ghi nhận lỗ, công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 40,32 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu 169,16 tỷ đồng, giảm 69,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 1,96 tỷ đồng, giảm 98,8% so với cùng kỳ năm ngoái. cùng kỳ.

Năm 2022, công ty dự kiến ​​tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 1,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm và còn cách xa so với kế hoạch năm.

Ghi nhận dòng tiền âm kể từ khi niêm yết

Bên cạnh lợi nhuận lao dốc, dòng tiền kinh doanh cũng âm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 696,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 178,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.122,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.822,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tăng nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư mở rộng.

Được biết, cổ phiếu NBB đã lên sàn HoSE từ năm 2009 đến nay. Đặc biệt, xét về dòng tiền kể từ khi niêm yết đến nay, chưa bao giờ dòng tiền âm kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2022, năm âm dòng tiền lớn nhất là năm 2010 với giá trị âm 594,11 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 44,9% so với đầu năm, tương ứng tăng 1.964,9 tỷ đồng lên 6.338,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chính là các khoản phải thu dài hạn đạt 1.608,2 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.586,7 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.428,2 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 1.202 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản có và tài sản khác.

Trong kỳ, khoản phải thu ngắn hạn tăng 83% so với đầu năm, tương ứng tăng 647,8 tỷ đồng lên 1.428,2 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 29,1% so với đầu năm, tương ứng tăng 270,7 tỷ đồng lên 1.202 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tăng mạnh hàng tồn kho và các khoản phải thu, điều này góp phần khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính âm kỷ lục kể từ khi niêm yết đến nay.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ cho vay ngắn hạn và dài hạn tăng 157,8% so với đầu năm, lần lượt tăng 1.872,8 tỷ đồng lên 3.059,9 tỷ đồng và chiếm 48,3% tổng nguồn vốn. thủ đô.

Như vậy, Công ty đã tăng nợ vay trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền này chủ yếu chảy vào hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/10, cổ phiếu NBB giảm kịch sàn 1.350 đồng xuống 18.050 đồng / cổ phiếu.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *