Coinbase dẫn đầu gói về hiệu suất chứng khoán tiền điện tử YTD

Rate this post

lấy nhanh

  • Xem xét một số hiệu suất của cổ phiếu tiền điện tử hàng đầu kể từ tháng 7 năm 2021 và từ đầu năm đến nay (YTD).
  • Tất cả các cổ phiếu được xác định đều đã giảm kể từ tháng 7 năm 2021 – Tesla là cổ phiếu hoạt động tốt nhất, chỉ giảm 7% trong khung thời gian đó.
  • Kẻ phạm tội tồi tệ nhất là Ngân hàng SIlvergate – giảm 82% – đã phải đối mặt với các vấn đề trong những tuần gần đây nhưng gần đây nhất là khi DOJ thăm dò Silvergate về mối quan hệ của FTX và Alameda. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Silvergate đã tăng do Blackrock bổ sung thêm cổ phiếu vào danh mục đầu tư của mình trong vài ngày qua.

Hiệu suất YTD

  • Coinbase: +142%
  • Chiến lược vi mô: +101%
  • Tesla: +74%
  • Robinhood: +38%
  • Hình vuông: +37%
  • Ngân hàng Silvergate: +21%
  • Paypal: +17%
Chứng khoán tiền điện tử: (Nguồn: Trading View)
Chứng khoán tiền điện tử: (Nguồn: Trading View)
Chứng khoán tiền điện tử: (Nguồn: Trading View)
Chứng khoán tiền điện tử: (Nguồn: Trading View)

Bài đăng Coinbase dẫn đầu gói về hiệu suất chứng khoán tiền điện tử YTD xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *