Công an TP Đà Nẵng làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ

Rate this post

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên và Đại tá Nguyễn Thế Hải đồng chủ buổi học.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên và Đại tá Nguyễn Thế Hải đồng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng đã tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; khoa học chuyên nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn trong tất cả các khía cạnh công việc; tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án triển khai các ứng dụng viễn thông, tin học phục vụ có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an tổ chức quản lý, khai thác mạng cáp quang chuyên dùng; chủ động báo cáo đề xuất UBND Thành phố đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang từ Trung tâm Công an Thành phố đến Công an các đơn vị, địa phương để triển khai các ứng dụng phục vụ công tác; nghiên cứu cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng máy tính, Trung tâm Mạng tin học Công an Thành phố nhằm nâng cao chất lượng băng thông mạng nội bộ, mạng internet và tốc độ truy cập Website.

Kết quả nổi bật có thể kể đến là đã triển khai và hoàn thành 2 đề tài khoa học cấp cơ sở và 1 đề tài cấp thành phố; nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Công an thành phố; hiện đã đăng ký nghiên cứu 3 đề tài cấp cơ sở, 2 đề tài với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử CAND… Đặc biệt, trong công tác phát triển và ứng dụng KHCN đã xây dựng đề án tổng thể. về hạ tầng kỹ thuật, từng bước đầu tư ứng dụng vào công tác viễn thông – tin học, phát triển hạ tầng viễn thông, tin học. Đến nay, 100% văn bản không mật được trao đổi giữa các đơn vị, địa phương qua mạng máy tính nội bộ và trao đổi với các sở, ban, ngành… của thành phố qua mạng đô thị của thành phố. Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng đã đề xuất UBND TP đầu tư xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang từ Trung tâm Công an TP đến Công an các đơn vị, địa phương với chiều dài 130km cáp quang; Năm 2022, tiếp tục mở rộng mạng máy tính nội bộ đến 33 Công an phường, xã còn lại trên hạ tầng mạng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành công việc. đấu tranh đẩy mạnh cải cách hành chính trong Công an TP. Công an TP Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận thiết bị, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông (phạt nguội, điều tra, xử lý TNGT) thuộc dự án Hệ thống điều khiển giao thông. của Thành phố Đà Nẵng; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Bộ Công an triển khai hệ thống camera kiểm soát an ninh tại Trại tạm giam Công an thành phố và Trại tạm giam Công an quận, huyện; chủ động đăng ký nguồn kinh phí hàng năm của UBND thành phố để xây dựng phần mềm đáp ứng yêu cầu “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an trong tình hình mới”…

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định: Việc đoàn làm việc, khảo sát công tác khoa học và công nghệ tại Công an TP Đà Nẵng là dịp để đơn vị tổng kết, đánh giá các mặt công tác khoa học. học công nghệ trong thời gian qua; báo cáo, kiến ​​nghị, đề xuất với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ những vấn đề khó, vướng mắc, cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, chương trình khoa học và công nghệ. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị Đoàn kiểm tra quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về các mặt công tác khoa học và công nghệ của Công an TP trong thời gian tới và yêu cầu Công an các đơn vị theo dõi, hướng dẫn Đoàn thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng. của khoa học và công nghệ trong công tác nghiệp vụ cảnh sát của đơn vị. Đồng chí Giám đốc cũng giao Phòng Tham mưu tiếp thu các ý kiến ​​của Đoàn và căn cứ thực tế, nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của Công an thành phố để báo cáo Phòng Khoa học, Chiến lược và Lịch sử. Lịch sử Công an đề nghị Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện hỗ trợ Công an thành phố nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thế Hải nhận xét: Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ của Công an TP Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng CAND. chiến đấu, hiệu quả công tác, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật lực lượng. Trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Thế Hải mong rằng, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 14-NQ / ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ của Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu yêu cầu của Công an nhân dân. yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới; tổ chức tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, các vụ án lớn, các đề tài nghiên cứu phục vụ phát triển lý luận Công an nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm. , xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật; nâng cao chất lượng tuyển chọn, nghiệm thu, thẩm định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an. Ngoài ra, làm tốt công tác quy hoạch, dự báo nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng Công an Thành phố; triển khai các ứng dụng công nghệ gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu; tập trung nghiên cứu, xây dựng các đề án trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại cho từng lĩnh vực, lực lượng, đáp ứng có hiệu quả yêu cầu ngày càng cao, đa dạng trong công tác phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước. an toàn thông tin trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế …

Cong Hanh

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *