Cộng đồng tiền điện tử thấy giá Cardano ($ ADA) tăng 27% vào cuối tháng 11