Công khai Capitulation Capitulation Takes And Core Scientific – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Biểu ngữ chuyên nghiệp của Tạp chí Bitcoin

Dưới đây là một đoạn trích từ một ấn bản gần đây của Tạp chí Bitcoin Pro, Tạp chí Bitcoin bản tin thị trường cao cấp. Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận được những thông tin chi tiết này và phân tích thị trường bitcoin trực tuyến khác trực tiếp đến hộp thư đến của bạn, theo dõi ngay.

Thuyết minh khoa học cốt lõi

Chúng tôi đã làm nổi bật trường hợp đầu tư công khai nhiều hơn cho người khai thác trong vài tháng qua. Tin tức cho thấy Core Scientific, công ty khai thác được giao dịch công khai lớn nhất theo tỷ lệ băm và đội thợ đào, có thể phải đối mặt với phá sản. Những điểm nổi bật từ hồ sơ SEC của họ là:

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *