Công ty tài chính tiền điện tử Galaxy Digital cắt giảm 1/5 nhân viên

Rate this post

Mùa đồng Tiền điện tử đã phủ bóng đen lên ngành công nghiệp, buộc một số công ty lớn nhất phải kiềm chế tham vọng tăng trưởng của họ.

Người ta ước tính rằng tính đến ngày 14 tháng 10, 11.700 việc làm Tiền điện tử đã bị mất kể từ đầu tháng Tư. Trao đổi tiền điện tử Coinbase (COIN), Gemini và Crypto.com cũng như Tập đoàn Đầu tư Kỹ thuật số New York đều đã cắt giảm việc làm lớn.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *