Core Scientific giảm tải 27.000 giàn khai thác cho NYDIG để trang trải khoản vay 38 triệu đô la

Rate this post

Công ty khai thác tiền điện tử bị phá sản Core Science sẽ chuyển quyền sở hữu 27.403 máy khai thác cho công ty cho vay tiền điện tử NYDIG để thanh toán khoản vay 38,6 triệu đô la, theo hồ sơ tòa án ngày 2 tháng 2.

Core Scientific cho biết các máy móc được chuyển giao “không còn cần thiết” cho “các hoạt động hiện tại và các kế hoạch kinh doanh trong tương lai”. Nó nói thêm rằng “tiền gốc của Khoản nợ NYDIG vượt quá giá trị của Tài sản thế chấp ASIC.”

Core Science giải thích quyết định

Core Science đã hợp lý hóa thỏa thuận, nói rằng các máy bao gồm các mẫu cũ hơn với tỷ lệ băm thấp hơn các mẫu mới hơn.

Mặc dù thừa nhận rằng các tài sản được chuyển nhượng sẽ có “tác động tiêu cực ngay lập tức” đối với doanh thu và EBITDA của mình, nhưng công ty tin rằng khoản lỗ sẽ lớn hơn so với “lợi nhuận được cải thiện và tính bền vững” trong dài hạn của hoạt động.

Trong khi đó, nó lưu ý rằng tổn thất này có thể được giảm thiểu bằng cách cài đặt một số máy khai thác Bitcoin (BTC) hiện chưa được sử dụng trong kho lưu trữ của nó. Nó nói thêm rằng cỗ máy của nó, “S19 XP,” hiệu quả hơn những cỗ máy mà nó bỏ đi.

Một lý do khác mà nó đưa ra để chuyển quyền sở hữu máy móc là nó muốn bán một số cơ sở khai thác nhất định. Công ty phá sản cho biết việc bán các thiết bị cũ hơn sẽ cung cấp đủ không gian giá đỡ để chứa các mẫu máy khai thác mới nhất.

Lý do cuối cùng mà nó đưa ra cho quyết định của mình là giá trị của các công cụ khai thác ASIC đã “giảm đáng kể”. Theo công ty, nó có thể mua cùng loại máy móc với giá 25 triệu đô la – thấp hơn đáng kể so với khoản nợ mà NYDIG đang xóa.

Gần đây, NYDIG đã ký một thỏa thuận riêng với một công ty khai thác đang gặp khó khăn khác để nắm quyền kiểm soát một số công ty khai thác nhất định. Người cho vay đã mạo hiểm khai thác tiền điện tử do sự đầu hàng của một số công ty khai thác.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *