Crypto.com Tạm dừng Solana USDC và USDT Gửi tiền, Rút tiền

Rate this post

Giám đốc điều hành Crypto.com Kris Marszalek giải thích rằng “FTX là một cầu nối quan trọng cho các stablecoin dựa trên SOL, chúng tôi không muốn có thêm rủi ro nào cho người dùng của mình, do đó sẽ vô hiệu hóa nó. “

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *