Crypto.com tuyên bố bằng chứng dự trữ đầy đủ

Rate this post

Crypto.com - thành viên chính thức của mạng lưới Visa

Crypto.com đã công bố toàn bộ dữ liệu chứng khoán do nhóm Mazars thực hiện.

Công ty kiểm toán này đã chia sẻ hồ sơ cho thấy tài sản của khách hàng là hỗ trợ đầy đủ.

– Quảng cáo –

Sau sự sụp đổ của FTX, bằng chứng dự trữ đã trở thành một phần quan trọng của các sàn giao dịch.

Do đó, Crypto.com hiện đã công khai dữ liệu của mình.

Trong tuyên bố, sàn giao dịch đã xác nhận “Tài sản tiền điện tử là hỗ trợ đầy đủ (1:1) trên nền tảng của chúng tôi”.

“Cuộc kiểm toán được thực hiện bởi Tập đoàn Mazarcông ty kiểm toán và thuế quốc tế hàng đầu” – tuyên bố được thêm vào.

Dự trữ Bitcoin của Binance được hỗ trợ 101%

“Nhóm Mazars đã so sánh các tài sản được giữ trên chuỗi được chứng minh là do Crypto.com kiểm soát với số dư của khách hàng.”

Tuyên bố liệt kê một số tài sản lớn nhất mà công ty nắm giữ và tỷ lệ dự trữ của chúng. Hơn nữa, nó cho thấy rằng những khách hàng có tài sản như Bitcoin, Ethereum, XRP, DOGE, v.v. có tỷ lệ dự trữ trên 100%.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *