Đã thực hiện 8 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tại Dung Quất. khu kinh tế

Rate this post

Khu công nghiệp Đông Dung Quất được định hướng đóng vai trò là đầu mối hạ tầng kỹ thuật quan trọng của cả nước và khu vực.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi triển khai thực hiện 8 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng trong Khu kinh tế Dung Quất.

8 phân khu được xây dựng trong Khu kinh tế Dung Quất, gồm phân khu Tây Dung Quất (khoảng 2.810 ha); Khu công nghiệp Đông Dung Quất (khoảng 4.000 ha); Phân khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất (khoảng 580 ha); Khu công nghiệp Bình Hòa – Bình Phước (khoảng 2.353 ha); Phân khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Bình Thạnh (khoảng 3.396 ha); Phân khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Tịnh Phong – VSIP (khoảng 2.025 ha); Phân khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Dung Quất II (khoảng 1.500 ha); Phân khu dịch vụ đô thị Đông Nam Dung Quất (khoảng 7.041 ha).

Cụ thể, phân khu Tây Dung Quất với tính chất phát triển khu đô thị dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với dịch vụ hậu cần sân bay; phát triển nhà máy điện khí, phát triển công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp nhẹ, công nghiệp hỗ trợ hàng không; công nghiệp chế biến gỗ và vật liệu xây dựng; liên kết với trung tâm logistics và dịch vụ logistics tại sân bay Chu Lai.

Khu công nghiệp Đông Dung Quất với tính chất phát triển các ngành công nghiệp nặng, năng lượng như dầu khí, luyện cán thép, đóng tàu; công nghiệp hỗ trợ; trung tâm dịch vụ logistics, kho bãi gắn với cảng biển Dung Quất.

Trong đó, khu công nghiệp Đông Dung Quất đóng vai trò là đầu mối hạ tầng kỹ thuật quan trọng của cả nước và khu vực.

Phân khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất với tính chất phát triển đô thị dịch vụ, du lịch sinh thái.

Khu công nghiệp Bình Hòa – Bình Phước với tính chất phát triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp hỗ trợ.

Phân khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Bình Thạnh với tính chất phát triển công nghiệp – đô thị – dịch vụ; phát triển đa ngành, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; gắn với các khu đô thị – dịch vụ hỗ trợ.

Phân khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Tịnh Phong – VSIP với tính chất phát triển công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp nhẹ; với các loại hình công nghiệp thời trang, may mặc, điện, điện tử, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, phân khu này sẽ phát triển các khu đô thị dịch vụ gắn với Khu công nghiệp Tịnh Phong, Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Dịch vụ – Đô thị Dung Quất II.

Phân khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Dung Quất II với tính chất phát triển công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái gắn với khu đô thị – dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp.

Phân khu đô thị dịch vụ Đông Nam Dung Quất với tính chất là khu phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ phía Đông đô thị Bình Sơn; trung tâm dịch vụ hành chính, nghiên cứu và đào tạo của Khu kinh tế Dung Quất; đầu mối dịch vụ hạ tầng giao thông quan trọng phía Nam Khu kinh tế Dung Quất gắn với cảng Sa Kỳ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm rà soát, sắp xếp theo mức độ ưu tiên để lập quy hoạch phân khu; tính toán phân kỳ kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo từng năm cho phù hợp; đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất.

Ngoài ra, cơ quan này được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định; gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *