“Đã từng có cơ hội cứu FTX”

Rate this post

sbf

SBF tuyên bố các nhà đầu tư đã chờ đợi để rót hàng tỷ đô la.

Vào ngày 23 tháng 11, nhà báo tài chính Liz Hoffman đã chia sẻ một bức thư mà SBF gửi cho nhân viên công ty.

– Quảng cáo –

Trong đó, anh nêu chi tiết mức độ nghiêm trọng của tài sản thế chấp và trách nhiệm pháp lý mà FTX có.

Ngoài những lời xin lỗi thông thường, anh ấy nói rằng có một cơ hội để cứu công ty.

Cựu tỷ phú tiền điện tử cho biết FTX vẫn có thể có giá trị Vương quốc Anh tuyên bố rằng các nhà đầu tư đã sẵn sàng đổ hàng tỷ đô la tại thời điểm tuyên bố phá sản.

“Chúng tôi có thể đã gây quỹ đáng kể; hàng tỷ đô la tài trợ đã đến khoảng tám phút sau khi tôi ký vào tài liệu Chương 11.”

Ông nói thêm rằng từ các khoản tiền này, tài sản thế chấp còn lại và tiền lãi từ các bên khác, “Lẽ ra chúng tôi có thể trả lại giá trị lớn cho khách hàng của mình và cứu FTX.”

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng mọi thứ bây giờ ngoài tầm với của anh.

Vào ngày 23 tháng 11, Reuters tiết lộ việc mua bất động sản của cha mẹ và giám đốc điều hành cấp cao của SBF.

Theo bài báohọ đã mua ít nhất 19 bất động sản giá trị về 120 triệu USD ở Bahamas trong hai năm qua.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *