Đào tạo nguồn nhân lực

Rate this post

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số công trình, dự án, đề án tại Yên Bái Tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Sáng 25/9, trong chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái về tình hình kinh tế – xã hội những tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, giải quyết những kiến ​​nghị, khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ Yên Bái phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và bền vững.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy; Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Yên Bái.

Đi lên từ bàn tay của bạn, trí óc của bạn, bầu trời của bạn, đất đai của bạn

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao định hướng và quyết tâm, cơ bản thống nhất quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số quan điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, tỉnh quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ / TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng toàn dân. , an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Vận dụng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung vào 3 đột phá chiến lược về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Tỉnh cần phát huy mạnh mẽ các tiềm năng khác biệt, cơ hội vượt trội và lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, tự cường, phát huy nội lực (bao gồm cả con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa – lịch sử) có ý nghĩa quyết định, cơ bản, chiến lược, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá; Đi lên từ bàn tay, khối óc, bầu trời, đất đai, không trông chờ, ỷ lại, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Là địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch và cảnh quan thiên nhiên, Yên Bái phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ; Đừng hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế.

Yên Bái coi trọng xây dựng hệ thống chính trị, cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sạch sẽ, tận tụy, phục vụ Nhân dân. Tỉnh coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện nghiêm túc 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Quang cảnh của buổi làm việc
Cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP / Nhật Bắc

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là người đứng đầu, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại. nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khai thác tối đa miền di sản Xoe Thai

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo và ý kiến ​​của các đại biểu, trong đó lưu ý một số vấn đề trọng tâm.

Trước hết, tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt chú trọng thực hiện tiêm chủng an toàn, khoa học. học tập, hiệu quả.

Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần hoàn chỉnh hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, kết nối với các tỉnh trong vùng. Lập kế hoạch đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược; Phát huy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, mở ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng lưu ý tỉnh một số quy hoạch như quy hoạch sản phẩm, quy hoạch hạ tầng, giao thông, khoa học công nghệ, quy hoạch văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quy hoạch đất đai, các quy định. quy hoạch vùng di sản Xòe Thái, quy hoạch hai bờ sông Hồng để mở rộng thành phố Yên Bái … Những vị trí đẹp nhất, tốt nhất phải dành cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người dân. .

Tỉnh tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; Chuyển dịch tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp với 3 yếu tố chính là “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Tỉnh khuyến khích hợp tác kinh tế; Đẩy mạnh liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP; Gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến, dịch vụ du lịch, nâng cao giá trị gia tăng.

Yên Bái lựa chọn phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ phù hợp với điều kiện và lợi thế cạnh tranh của tỉnh, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động tại chỗ và quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường; Tập trung nguồn lực phát triển du lịch bền vững trên cơ sở tăng trưởng xanh, phát huy tiềm năng, lợi thế về danh lam thắng cảnh, điều kiện tự nhiên, đặc sản độc đáo, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thủ tướng lưu ý, Yên Bái và các tỉnh cần khai thác tối đa vùng di sản Xòe Thái, không gian văn hóa ruộng bậc thang Mù Cang Chải với tư duy mới vừa nông nghiệp, công nghiệp, vừa làm dịch – vụ. vùng bị cắt; Biến cái vô hình thành vật thể, biến di sản thành tài sản, biến tiềm năng thành nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng cũng cho biết, khi khảo sát hồ Thác Bà, ông đã quan sát hoạt động khai thác ngay cạnh hồ, đề nghị tỉnh rà soát lại việc này để tránh xung đột phát triển.

Nhấn mạnh con người là nguồn lực quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo, cả về cơ sở vật chất trường, lớp và đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, tỉnh quan tâm phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Huyện nào chưa có thì cố gắng xây dựng trường PTDT Nội trú, tiếp tục tổng kết và nhân rộng mô hình này; Mở rộng hệ thống đào tạo nghề, đặc biệt là kỹ năng nghề; Nhanh chóng thành lập các trường đại học trên cơ sở trường cao đẳng để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao.

“Yên Bái phải nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cả giáo dục phổ thông, dạy nghề và đại học. Đây là chìa khóa để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội vượt trội, lợi thế cạnh tranh”, Thủ tướng nhấn mạnh Bộ trưởng, mục sư. Cùng với đó, tỉnh bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa; Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu tăng thu, giảm chi, hạn chế tối đa chi thường xuyên; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công bao gồm đầu tư công trung hạn, chương trình phục hồi và phát triển, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Tăng cường hợp tác công – tư để huy động các nguồn lực xã hội; Phát triển doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tỉnh tăng cường bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

“Phải quyết tâm, nỗ lực cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc gì cũng phải đưa tỉnh nhà phát triển lên tầm cao mới, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực”, Thủ tướng nêu quan điểm. đã nhấn mạnh.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *