Dapper Labs cắt giảm 22% nhân viên do thị trường giá xuống

Rate this post

Đồng thời, dữ liệu trên chuỗi cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với các sản phẩm của Dapper Labs đang suy yếu.

Trên NBA Top ShotDoanh số tháng 10 đạt 2,6 triệu đô la, giảm từ 40,8 triệu đô la trong cùng thời điểm năm ngoái.

NBA Top Shot đã tạo ra các giao dịch NFT trị giá 224 triệu đô la vào tháng 2 năm 2021, trên 80.822 người mua duy nhất và 1,2 triệu giao dịch.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *