Đất nước biển từ chương về cột mốc chủ quyền

Rate this post

Việt Nam là đất nước có truyền thống văn hiến và truyền thống văn hóa biển đảo. Cuốn sách Hải quốc từ chương (NXB Khoa học xã hội, 2022) đã công bố kho tàng văn học biển đảo với hơn 400 tác phẩm trong suốt nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là kho tàng văn hóa viết về lịch sử, phong tục, tập quán, sản vật địa phương, phản ánh tâm tư, tình cảm, những câu nói mang hơi thở của biển, là những cột mốc đánh dấu sự nỗ lực của người Việt Nam trong quá trình xác lập chủ quyền vùng biển. và lãnh hải của đất nước.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *