‘Đẩy giá’ công khai thông tin bất động sản, môi giới đồng loạt ‘thổi giá’ tạo cơn sốt ảo

Rate this post

‘Đẩy giá’ công khai thông tin bất động sản, môi giới đồng loạt ‘thổi giá’ tạo cơn sốt ảo

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tham gia công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều này giúp thị trường trở nên minh bạch, ngăn chặn tình trạng môi giới, “cò đất” lợi dụng, tung tin đồn thất thiệt để tạo cơn sốt ảo, gây nhiễu loạn thị trường.

“Khuyến mại” công khai thông tin bất động sản

Bộ Xây dựng đã có Công văn 2653 / BXD-QLN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra hạ tầng công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản xây dựng triển khai các giải pháp về bảo mật, an toàn thông tin; Trực tiếp hoặc giao cho tổ chức có đủ năng lực đảm nhận việc quản lý, vận hành máy chủ, thiết bị tin học và mạng máy tính, bảo đảm hoạt động của hệ thống;


Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gửi báo cáo về Bộ theo quy định.

Ngoài ra, chỉ đạo cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản xử lý thông tin, dữ liệu trước khi tích hợp, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường. bất động sản đảm bảo tính hợp lý, thống nhất;

Giao trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc lập phương án số hóa dữ liệu chưa ở dạng số; Có biện pháp quản lý, nghiệp vụ, kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu số về nhà ở và thị trường bất động sản.

Giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. đặc sản địa phương; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn;

Tiếp nhận thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương do cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp; Chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật;

Công khai thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn, báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định; Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn vào kế hoạch, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. ; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản về việc thực hiện chế độ cung cấp thông tin, dữ liệu;

Bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách địa phương để thực hiện điều tra, thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương.

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Xây dựng đề xuất phối hợp kết nối, chia sẻ thông tin từ các cơ sở dữ liệu liên quan do Bộ, ngành quản lý, đồng thời bảo đảm duy trì, kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng kiến ​​nghị Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan Trung ương để xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm phần cứng phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. …

Môi giới hết cửa thổi giá, làm rối tung thị trường

Báo cáo tại Hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững mới đây, Bộ Xây dựng nhận định, thị trường bất động sản hiện nay đang bộc lộ những hạn chế, bất cập, có biểu hiện bất ổn, thiếu lành mạnh.

Trong đó hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa đầy đủ, đồng bộ; Việc công khai, minh bạch thông tin liên quan đến thị trường bất động sản chưa thường xuyên, liên tục và đầy đủ, dẫn đến tình trạng lợi dụng, tung tin đồn thất thiệt, gây nhiễu loạn thị trường.


Việc công khai, minh bạch thông tin liên quan đến thị trường bất động sản chưa thường xuyên, liên tục và đầy đủ, dẫn đến tình trạng lợi dụng, tung tin đồn thất thiệt, gây rối thị trường trong thời gian qua.

Ngoài ra, việc thành lập và hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản còn mang tính tự phát, thiếu ổn định; chưa đảm bảo kiểm soát đầy đủ thông tin và tính pháp lý trong giao dịch bất động sản. Chưa kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; một bộ phận nhân viên môi giới bất động sản còn yếu về chuyên môn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp; Ngoài ra còn có một số lượng lớn cá nhân hành nghề “môi giới” bất động sản tự do mà không có giấy phép.

Cũng theo Bộ trưởng, giao dịch bất động sản hiện nay chưa minh bạch, hiện tượng “hai giá”, kê khai thấp hơn giá giao dịch thực tế để trốn thuế trong giao dịch kinh doanh bất động sản vẫn diễn ra khá phổ biến.

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý sử dụng đất và thị trường bất động sản ở một số địa phương còn tồn tại, bất cập. Một số địa phương có hiện tượng phân lô, bán nền trái quy định, không đúng quy hoạch, thiếu hạ tầng nhưng chưa được kiểm tra, kiên quyết xử lý; Công tác thông tin, công khai, minh bạch về quy hoạch và các dự án hạ tầng, nâng cấp đô thị, đơn vị hành chính còn chưa đầy đủ, kịp thời …

Theo các chuyên gia, việc các địa phương công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến thị trường bất động sản giúp thị trường trở nên minh bạch, tránh tình trạng môi giới, “cò đất” lợi dụng, tung tin đồn thất thiệt. tạo nên cơn sốt ảo, gây nhiễu loạn thị trường.

Ninh Phan

Vanguard

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *