Đơn hàng Mandarake tháng 7 năm 2022 của John

Rate this post

Xem những món hời và điều kỳ lạ mới mà tôi đã chọn được trong lần mua hàng gần đây từ Mandarake của Nhật Bản.

Các Truyện Tranh Big Spirits tạp chí mà tôi nghĩ có chứa chương đầu tiên của yiko hóa ra là vấn đề sai.

Chia sẻ

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *