Động thái mới nhất của Polkadot có thể biến DOT trở thành loại tiền điện tử ưa thích của SEC vì…