Dự báo giá Cardano – ADA có thể giữ ở mức $ 0,41 hôm nay không?