Dự đoán giá Bitcoin (BTC) 2023–2025, cập nhật ngày 1 tháng 2 | bởi Vremaroiu Alin | Đồng xu | Tháng 2 năm 2023

Rate this post

Nguồn ảnh Bitcoin Cryptocurrency Kỹ Thuật Số – Ảnh miễn phí trên Pixabay

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số có tiềm năng thách thức tiền FIAT trên phạm vi toàn cầu. Và cho phép mọi người thực hiện thanh toán tức thời cho nhau thông qua bản chất P2P phi tập trung của nó. Bitcoin được phân cấp và do đó hoạt động độc lập với bất kỳ cơ quan trung ương hoặc cơ quan quản lý duy nhất nào…

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *