Dự đoán giá Bitcoin (BTC) 2023–2025, cập nhật ngày 30 tháng 1 | bởi Vremaroiu Alin | Đồng xu | Tháng 1 năm 2023

Rate this post

Nguồn ảnh Bitcoin Cryptocurrency Blockchain – Ảnh miễn phí trên Pixabay

Mục tiêu của Bitcoin, một loại tiền kỹ thuật số, là cạnh tranh với các loại tiền tệ fiat quốc gia. Và cho phép mọi người thực hiện thanh toán nhanh chóng với bản chất P2P phi tập trung của nó. Bitcoin, trái ngược với hệ thống tiền tệ đã được thiết lập, không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan trung ương hoặc cơ quan trung ương nào. Cung và cầu là…

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *