Dự đoán giá Ethereum (ETH) 2023–2025, cập nhật ngày 2 tháng 2 | bởi Vremaroiu Alin | Đồng xu | Tháng 2 năm 2023

Rate this post

Nguồn ảnh Ethereum Tiền điện tử Chuỗi khối – Ảnh miễn phí trên Pixabay

Ethereum là một nền tảng chuỗi khối phân tán, công khai, cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản cho các hợp đồng thông minh. Những người khai thác tiền điện tử trên Ethereum tạo ra Ether như một phần thưởng cho công việc bảo mật chuỗi khối của họ.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *