Dự đoán giá MATIC: Polygon Bulls có thể nhắm mục tiêu tăng lên 1,3 đô la

Rate this post

Dự đoán giá MATIC: Polygon Bulls có thể nhắm mục tiêu tăng lên 1,3 đô la
Dự đoán giá Polygon (MATIC): Tín hiệu tăng thêm | Ảnh của NASA trên Bapt

New Delhi(CoinChapter): MATIC của Polygon đang có dấu hiệu tích cực trên $1.0. Giá đang củng cố mức tăng và có thể sớm hướng đến một động thái mới trên ngưỡng $1,20.

Đa giác (MATIC) Tín hiệu giá tăng thêm

Tuần trước, chúng ta đã thấy giá MATIC tăng mạnh từ vùng hỗ trợ $0,920 so với Đô la Mỹ. Giá đã hình thành một cơ sở trên mức 0,92 đô la và bắt đầu một đợt tăng mới.

Đã có sự gia tăng ổn định trên các mức kháng cự $0,95 và $0,98. Giá đã tăng hơn 14% trong vài ngày qua, vượt trội so với ethereum và bitcoin. Cũng có một động thái trên tam giác hợp đồng chính với mức kháng cự gần $1,02 trên biểu đồ hàng ngày.

Biểu đồ giá MATIC hàng ngày

Biểu đồ giá MATIC hàng ngày | Nguồn: MATICUSD trên TradingView.com

Những người đầu cơ giá lên đã bơm giá về vùng 1,20 đô la, nơi giá đối mặt với ngưỡng kháng cự. Mức cao được hình thành gần $1,20 trước khi có sự điều chỉnh giảm.

Giá hiện đang giao dịch tốt trên $1,00 và đường trung bình động đơn giản 50 ngày (màu xanh lam). Nó đang củng cố trên mức thoái lui Fib 50% của động thái tăng từ mức thấp $0,917 lên mức cao $1,20.

Mặt khác, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $1,12. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $1,15. Một động thái rõ ràng trên vùng kháng cự $1,15 có thể tạo đà cho một đợt tăng giá lớn.

Trong trường hợp đã nêu, giá có thể kiểm tra mức $1,20. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể mở ra cơ hội tiến tới mức kháng cự $1,30.

Suy giảm mới?

Ngược lại, giá MATIC có thể không vượt qua được vùng kháng cự $1,15 hoặc $1,20. Trong trường hợp được đề cập, giá có thể bắt đầu điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu là gần mức $1,05. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần $1,02 và mức kháng cự tam giác bị phá vỡ.

Mức thoái lui Fib 61,8% của xu hướng tăng từ mức thấp 0,917 đô la lên mức cao 1,20 đô la cũng gần mức 1,025 đô la. Việc đóng cửa dưới $1,02 có thể làm tăng áp lực bán. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ $0,920 hoặc đường trung bình động đơn giản 50 ngày (màu xanh lam).

Nhìn chung, giá MATIC đang có dấu hiệu tích cực trên vùng $1.0. Nếu những người đầu cơ giá lên vẫn tiếp tục hành động, nó có thể vượt lên trên ngưỡng kháng cự $1,20. Nếu không, có thể có một đợt giảm giá mới đối với vùng 1,02 đô la hoặc thậm chí 0,92 đô la.

Bài đăng Dự đoán giá MATIC: Polygon Bulls có thể nhắm mục tiêu tăng lên 1,3 đô la xuất hiện đầu tiên trên CoinChapter.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *