Dự đoán giá Solana khi Khối lượng giao dịch 3 tỷ đô la khiến SOL tăng mạnh – Đã đến lúc mua?