Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ và thu hút cán bộ y tế sẽ được trình tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh.

Rate this post

(ĐN) – Chiều 15-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan về dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ cán bộ, viên chức của ngành. . Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu bế mạc Hội nghị

Mục đích của dự thảo Nghị quyết nhằm thu hút bác sĩ về Đồng Nai làm việc, đảm bảo đủ số lượng bác sĩ cần thiết cho yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh và phát triển chuyên môn kỹ thuật của đơn vị. Hỗ trợ hợp lý cho các bác sĩ, cán bộ y tế nhằm động viên các bác sĩ, nhân viên y tế yên tâm công tác, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. trong khu vực địa phương. Qua đó, đạt mục tiêu 10 bác sĩ / vạn dân vào năm 2025, 11 bác sĩ / vạn dân vào năm 2030, 100% trạm y tế có bác sĩ, đảm bảo đủ điều dưỡng, bác sĩ, hộ lý, kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thuộc Sở Y tế đã góp ý một số nội dung của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tế đang diễn ra tại Đồng Nai.Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Nghị quyết
Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Nghị quyết

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu Sở Y tế và các sở, ngành liên quan đảm bảo nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết, sau đó tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh. trình và thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. Sở Y tế tiếp thu ý kiến ​​của các sở, ngành, đơn vị để xác định lộ trình, giai đoạn thực hiện cho phù hợp, trước mắt sẽ triển khai thực hiện. Từ 2023-2025 theo quy định của luật ngân sách. Trong thời gian này, nếu Trung ương điều chỉnh tiền lương thì sẽ điều chỉnh theo. Nếu sau năm 2025 cần thiết thì sẽ tiếp tục thực hiện.

Về nội dung dự thảo Nghị quyết, Sở Y tế lưu ý căn cứ pháp lý, tham khảo Nghị quyết quy định tạm thời chế độ hỗ trợ nhân viên y tế của HĐND TP.HCM và một số địa phương khác trong thời gian gần đây. đây.Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai góp ý vào dự thảo Nghị quyết
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai góp ý vào dự thảo Nghị quyết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, trong điều kiện hiện nay, ưu tiên hỗ trợ đội ngũ cán bộ y tế, nhằm giữ lại những cán bộ y tế có trình độ, kinh nghiệm, gắn bó lâu dài. với ngành Y tế. Nếu thực hiện chế độ thu hút, cần xác định rõ thu hút ở cấp nào, phương thức thu hút, mức độ thu hút để bảo đảm hiệu quả của Nghị quyết.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tránh tình trạng lợi dụng chủ trương khi ban hành Nghị quyết.

Hanh Dung

.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.