Dự trữ Bitcoin của Binance được hỗ trợ 101%

Rate this post

Bitcoin của khách hàng được lưu trữ trên Binance có quá nhiều tài sản làm tài sản thế chấp, theo một báo cáo bằng chứng dự trữ từ công ty kế toán Mazars.

– Quảng cáo –

Việc kiểm tra cho phép người dùng xác nhận số dư Bitcoin của họ bằng cách sử dụng dữ liệu trên chuỗi.

Theo xác minh của Mazars Veritas, Bitcoin của Binance đã được thế chấp 101% kể từ ngày 1 tháng 11.

Điều đó có nghĩa là số Bitcoin mà Binance đang nắm giữ đã vượt quá tài sản nợ/tài sản, lên tới 575,742 BTC.

Tháng trước, Binance đã công bố bằng chứng về khoản dự trữ hoàn toàn trùng khớp với cuộc kiểm toán này, tại thời điểm đó, Binance đã báo cáo số Bitcoin ròng là 582,485 BTC.

Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX, phong trào cung cấp bằng chứng dự trữ đã trở nên phổ biến với các sàn giao dịch.

Trang web Mazars cung cấp một công cụ cho phép người dùng dán hàm băm Merkle từ Binance để kiểm tra số dư trên chuỗi.

Tuy nhiên, vào tháng trước, Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell cho biết bằng chứng Merkle Tree không đủ để chứng minh khả năng thanh toán của một sàn giao dịch, vì họ không cung cấp thông tin về các khoản nợ.

Vì vậy, nó là cần thiết để kết hợp với dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp để đảm bảo tối đa.

Kraken đã cung cấp Bằng chứng Dự trữ cùng với bằng chứng về trách nhiệm pháp lý ngay sau khi FTX phá sản, cho phép người dùng xác minh rằng tài khoản cá nhân của họ đã được kiểm toán.


Xem thêm:

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *