Ethereum tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong khi phần lớn các L1 vượt trội hơn BTC

Rate this post

Sự định nghĩa

Lợi nhuận của mã thông báo gốc L1 so với BTC làm nổi bật hiệu suất giá tương đối của các mã thông báo gốc L1 lớn so với bitcoin.

lấy nhanh

  • CryptoSlate đã phân tích rằng ETH/BTC đã phá vỡ mức giá thấp nhất trong ba tháng qua và tiếp tục hoạt động kém hơn so với BTC.
  • Trong mười bốn ngày qua, các mã thông báo lớp một đã vượt trội so với BTC như một nhóm thuần tập, nhưng Ethereum vẫn là mã có hiệu suất kém nhất.
  • Atom đã vượt trội hơn BTC 9,7%
  • Matic đã vượt trội hơn BTC 14,98%
  • SOL đã vượt trội hơn BTC 3,3%
  • DOT đã vượt trội hơn BTC 0,9%
  • BNB đã hoạt động kém hơn so với BTC -0,9%.
  • ETH đã hoạt động kém hơn so với BTC -4,45%.
Trả lại mã thông báo gốc: (Nguồn: Glassnode)
Trả lại mã thông báo gốc: (Nguồn: Glassnode)

Bài đăng Ethereum tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong khi phần lớn các L1 vượt trội hơn BTC xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *