Fantom: Lợi và hại của việc Cronje ‘hoàn vốn’ cho các khoản đầu tư FTM của bạn

Rate this post

Fantom: Lợi và hại của việc Cronje 'hoàn vốn' cho các khoản đầu tư FTM của bạn Sau khi Andre Cronje trở lại Fantom Foundation [FTM] với tư cách là “Phó chủ tịch của Memes”, 24 giờ qua được đánh dấu bằng sự tăng vọt về giá của đồng altcoin và số lượng FTM được giao dịch. Việc bổ nhiệm Cronje làm Phó chủ tịch Memes của Fantom Foundation được đưa ra sau khi anh ấy rời khỏi “crypto và DeFi” ở […]

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *