Fiat phá vỡ chủ nghĩa tư bản Bitcoin khắc phục nó – Tạp chí Bitcoin

Rate this post

Đây là một bài xã luận quan điểm của Hannah Wolfman-Jones, tác giả của “Ghi đè hệ thống: Cách Bitcoin, Blockchain, Lời nói tự do và Công nghệ miễn phí có thể thay đổi mọi thứ” và là người sáng lập của We The Web.

Những ngày này, chủ nghĩa tư bản đang gây tranh cãi. Nhiều người nhìn vào các vấn đề xã hội ngày nay và đổ lỗi cho chủ nghĩa tư bản. Điều mà những người lính thập tự chinh tự hào gán cho mình là “chống lại chủ nghĩa tư bản” này không nhận ra là hệ thống fiat toàn cầu mà chúng ta có ngày nay không thực sự là chủ nghĩa tư bản.

Dưới hình thức thuần túy của chủ nghĩa tư bản, những người có vốn đầu tư vào các doanh nghiệp và liên doanh mà họ tin rằng có giá trị và do đó có khả năng tạo ra lợi nhuận. Nhà đầu tư cần đưa ra những nhận định khó khăn, thận trọng và chấp nhận rủi ro thua lỗ lớn. Vốn của họ – khi được đầu tư vào một doanh nghiệp thành công – cho phép tạo ra các dịch vụ, hàng hóa và việc làm mà mọi người mong muốn, làm cho lợi nhuận được trao cho các nhà đầu tư thành công. Thông qua các nhà đầu tư trên thị trường tự do, các dự án liên doanh xứng đáng có thể nhận được số vốn họ cần để khởi động hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh thành công, làm tăng sự thịnh vượng trên toàn xã hội theo cách thức xứng đáng.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *