Fintech Uala của Argentina ra mắt tính năng giao dịch Bitcoin, Ether

Rate this post

– Quảng cáo –

Andres Rodriguez Ledermann, Phó Chủ tịch Quản lý Tài sản ở Uala, cho biết dịch vụ mới sẽ có sẵn cho vài nghìn người dùng, nhưng nó sẽ được triển khai cho tất cả. 4,5 triệu khách hàng Argentina công ty trong những tuần tới.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *