FTX đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Rate this post

– Quảng cáo –

FTX đã phải đối mặt điều tra từ các cơ quan quản lý của tiểu bang và liên bang.

Bankman-Fried nói với các nhà đầu tư rằng FTX cần 8 tỷ USD để tiếp tục hoạt động, hoặc có nguy cơ phải nộp đơn phá sản.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *