FTX Nhật Bản phải dừng mọi hoạt động vào tháng 3 năm 2023

Rate this post

Cục tài chính Kanto được cho là sẽ đình chỉ hoạt động của FTX Nhật Bản vào ngày 9 tháng 3 năm 2023.

Chính quyền Nhật Bản đã gia hạn lệnh đình chỉ kinh doanh đối với chi nhánh FTX Nhật Bản cho đến khi Ngày 9 tháng 3 năm 2023.

– Quảng cáo –

Lúc đầu, FTX Japan buộc phải dừng tất cả các dịch vụ trên ngày 9 tháng 12.

Theo Tin tức Gần đây, Cục tài chính Kanto sẽ cấp thêm cho FTX Nhật Bản ba tháng trước khi tạm dừng mọi hoạt động.

Do công ty vẫn đang gặp khó khăn trong việc trả lại tài sản cho khách hàng nên thời hạn ngừng hoạt động đã được dời từ ngày 9 tháng 12 năm 2022 sang ngày 9 tháng 3 năm 2023.

Công ty con Nhật Bản của sàn giao dịch FTX tuyên bố sẽ tiếp tục cho phép khách hàng rút tiền vào cuối năm 2022 bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng mới.

FTX Nhật Bản đảm bảo rằng tiền mặt và tiền điện tử được lưu trữ hoàn toàn trên nền tảng tách biệt với tài sản của công ty.

Chúng tôi sẽ thúc đẩy kế hoạch hoàn trả và tiếp tục dịch vụ rút tiền như một phần của hoạt động bình thường ngay khi quá trình chuẩn bị hoàn tất,” FTX Japan cho biết.

Sự sụp đổ của FTX đã gây ra vấn đề cho chi nhánh tại Nhật Bản. Theo báo cáo, chi nhánh FTX Nhật Bản có hơn 170 triệu đô la tiền mặt trên sổ sách, khiến nó trở thành nguồn tiền lớn thứ ba cho FTX.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *