GameStop chấm dứt quan hệ FTX.US, hoàn tiền cho khách hàng

Rate this post

Kế hoạch của nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop (GME) kết thúc mối quan hệ thí điểm đối tác tiếp thị thẻ quà tặng với FTX.USsau khi trao đổi tiền điện tử nộp đơn yêu cầu bảo hộ phá sản.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *