Giá BTC tăng làm tăng lợi nhuận của người khai thác, cho thấy đáy thị trường

Rate this post

Dữ liệu Glassnode được phân tích bởi CryptoSlate các nhà phân tích gợi ý rằng giá Bitcoin (BTC) tăng cũng làm tăng lợi nhuận và doanh thu của người khai thác, đây là những dấu hiệu lịch sử cho thấy đáy của thị trường.

CryptoSlate đã xem xét Mô hình hồi quy độ khó và Doanh thu của người khai thác so với các chỉ số so sánh Trung bình hàng năm để đánh giá lợi nhuận của người khai thác. Mặc dù cả hai chỉ số đều đồng ý rằng mọi thứ đang diễn ra thuận lợi đối với những người khai thác BTC, nhưng chỉ số về lợi nhuận của ASIC Rig cho thấy tỷ lệ băm đạt mức cao mới mọi thời đại.

Mô hình hồi quy độ khó

Mô hình hồi quy độ khó được sử dụng để hiểu chi phí duy trì toàn bộ để sản xuất một BTC. Nó coi độ khó khai thác là sự chắt lọc cuối cùng của chi phí khai thác, tính tất cả các biến khai thác trong một con số. Do đó, giá trị được tính phản ánh chi phí sản xuất trung bình ước tính để khai thác một BTC.

Biểu đồ bên dưới hiển thị Mô hình hồi quy độ khó cho BTC kể từ năm 2010 với đường màu tím và giá của BTC với đường màu đen. Khai thác BTC có lãi khi đường màu tím biểu thị chi phí thấp hơn giá BTC, được minh họa trong các khu vực màu đỏ bên dưới. Tương tự, nếu đường màu tím vượt quá đường màu đen, điều đó có nghĩa là việc khai thác BTC không sinh lãi, điều này tạo ra các vùng màu xanh lục trên biểu đồ.

Mô hình hồi quy độ khó cho BTC (Nguồn: Glassnode)
Mô hình hồi quy độ khó cho BTC (Nguồn: Glassnode)

Hiện tại, dữ liệu cho thấy chi phí duy trì toàn bộ để sản xuất một BTC là 20.000 đô la. Đây là giá trị thấp hơn một chút so với giá BTC hiện tại, dao động quanh mức 23.554 đô la tại thời điểm viết bài.

Ngoài lợi nhuận khai thác, biểu đồ thể hiện mối quan hệ lịch sử giữa chi phí duy trì toàn bộ để sản xuất một BTC và mức đáy của thị trường. Kể từ năm 2010, chi phí duy trì toàn bộ để sản xuất một BTC có giá trị thấp hơn giá BTC vào năm dịp khác nhau vào năm 2011, 2012, 2018, 2019 và 2021, tất cả đều kéo theo sự gia tăng giá trị của BTC . Về mặt lịch sử, có thể nói rằng tình huống này có thể báo hiệu đáy của thị trường.

Doanh thu khai thác so với trung bình hàng năm

So sánh Doanh thu của người khai thác so với Trung bình hàng năm được sử dụng bởi các nhà phân tích muốn đo lường mức độ biến động hàng ngày theo xu hướng dài hạn. Số liệu này lấy tổng doanh thu hàng ngày do các công cụ khai thác BTC tạo ra bằng đô la Mỹ và so sánh nó với đường trung bình động đơn giản 365 ngày.

Biểu đồ bên dưới bắt đầu từ giữa năm 2016 và biểu thị tổng doanh thu được trả cho những người khai thác và đường trung bình động đơn giản 365 ngày với các đường màu cam và xanh dương tương ứng.

Doanh thu của người khai thác so với mức trung bình hàng năm đối với BTC (nguồn: Glassnode)
Doanh thu của người khai thác so với mức trung bình hàng năm đối với BTC (nguồn: Glassnode)

Tổng doanh thu do những người khai thác tạo ra thấp hơn mức trung bình động đơn giản trong 365 ngày kể từ đầu năm 2022. Theo biểu đồ, tổng doanh thu do những người khai thác tạo ra hiện vào khoảng 22,5 triệu USD, trong khi mức trung bình động đơn giản trong 365 ngày là khoảng 24,6 triệu USD.

Mối quan hệ này cũng chỉ ra các đáy của thị trường. Giá BTC tăng đột biến được ghi nhận bất cứ khi nào tổng doanh thu do những người khai thác tạo ra vượt quá mức trung bình động đơn giản 365 ngày. Dữ liệu cũng cho thấy thu nhập của những người khai thác đã tăng kể từ đầu năm 2023. Nếu tiếp tục tăng, tổng doanh thu có thể vượt qua ngưỡng kháng cự trung bình động đơn giản 365 ngày, bật đèn xanh cho thị trường.

Khả năng sinh lời của giàn ASIC

Số liệu này ước tính giá trị Đô la Mỹ cho lợi nhuận hàng ngày bằng mệnh giá mà giàn Antminer S19 XP Hyd ASIC kiếm được theo nhiều giả định AISC chi phí duy trì khác nhau.

Giàn Antminer S19 XP Hyd ASIC được phát hành vào tháng 10 năm 2022 và có thể đạt tốc độ băm 255 Th/h, tiêu thụ 5304 watt.

Biểu đồ bên dưới thể hiện Khả năng sinh lời của giàn khoan ASIC đối với BTC kể từ đầu năm 2022 với đường màu ngọc lam. Đường biểu thị khả năng sinh lời nếu nó đánh dấu một điểm thấp hơn giá BTC.

Khả năng sinh lời của giàn khoan ASIC đối với BTC (Nguồn: Glassnode)
Khả năng sinh lời của giàn khoan ASIC đối với BTC (Nguồn: Glassnode)

Theo biểu đồ, Antminer S19 đã có lãi vào đầu năm 2023. Chi phí duy trì toàn bộ nằm ở mức khoảng 0,15 đô la. Điều này khiến các công ty khai thác quay trở lại với giàn máy Antminer S19s, điều này đã làm tăng tỷ lệ băm lên mức cao mới mọi thời đại.

Thay đổi phần trăm điều chỉnh tỷ lệ băm BTC (Nguồn: Glassnode)
Thay đổi phần trăm điều chỉnh tỷ lệ băm BTC (Nguồn: Glassnode)

Biểu đồ trên biểu thị tỷ lệ băm BTC với đường màu cam kể từ đầu năm 2021. Tỷ lệ băm đã tăng theo cấp số nhân kể từ đầu năm 2023, điều này cũng giúp tăng cường an ninh mạng.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *