Giá trị bị khóa trong Defi đã giảm hơn 25% kể từ sự cố FTX

Rate this post

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong tài chính phi tập trung (defi) đã giảm 25,5% từ 55,94 tỷ đô la vào ngày 5 tháng 11 xuống còn 41,67 tỷ đô la.

Tài chính phi tập trung (defi) đã phải chịu đựng rất nhiều từ sự thất bại của FTX khi tổng giá trị bị khóa (TVL) trong defi giảm 25,5% có giá trị trong 37 ngày.

– Quảng cáo –

Tại thời điểm viết bài, TVL được ước tính là 41,67 tỷ USD và sau đó giảm 1,63% trong 24 giờ qua.

giao thức bất chấp Makerdao có TVL To nhất hiện có 6,26 tỷ đô la giá trị bị khóa và tỷ lệ thống trị là 15,02%.

Số liệu của Defillama.com cho thấy trong tháng trước, TVL của Makerdao đã giảm 8,41%.

Theo sau Makerdao, các giao thức defi hàng đầu cho TVL lần lượt bao gồm Lido, Aave, Curve, Uniswap, Convex Finance, Justlend, Pancakeswap, Compound Finance và Instadapp.

Ngoài top 10, Con ma điều khoản nhân chứng giảm hàng tháng lớn nhất sau khi giảm 15,18% có giá trị trong 30 ngày.

Mặt khác, dữ liệu TVL của tài chính lồi tăng 43,87% trong tháng trước. Ethereum giữ giá trị bị khóa cao nhất trong số tất cả các chuỗi khối với 23,98 tỷ USD, tương đương 57,55% tổng giá trị bị khóa.

Binance Smart Chain (BSC) có TVL lớn thứ hai, với ước tính 4,99 tỷ USD hay 12,04% trên tổng số.

Xét về kích thước TVL, theo sau Ethereum và BSC là Tron, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Optimism, Fantom, Cronos và Solana.

Tổng khối lượng giao dịch trong bảy ngày, trên tất cả cầu liên chuỗi vào ngày 12 tháng 12, ước tính là 810,67 triệu đô la.

Toàn bộ nền kinh tế mã thông báo của nền tảng hợp đồng thông minh là 261 tỷ USD và giảm 2,3% trong 24 giờ qua.

Trong 62 ngày qua, nền kinh tế mã thông báo nền tảng hợp đồng thông minh đã giảm 7,77% từ 283 tỷ USD xuống còn 261 tỷ USD hiện nay.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *