Giá Vasil Hard Fork Pump ADA?

Rate this post

TNăm 2009 là một năm quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó đã thay đổi tương lai của ngành kinh doanh fintech mãi mãi. Điều này chủ yếu là do năm đó thuộc về tiền điện tử nguyên thủy Bitcoin. Tiến tới năm 2015, năm đó cũng thuộc về Ethereum altcoin lớn nhất và chuỗi đã không ngừng phát triển – Cardano (ADA).

Cardano