Giám đốc điều hành Coin Metrics: TradFi Các công ty tham gia vào tiền điện tử quan tâm nhất đến việc giảm thiểu rủi ro của họ

Rate this post

Giám đốc điều hành Coin Metrics: TradFi Các công ty tham gia vào tiền điện tử quan tâm nhất đến việc giảm thiểu rủi ro của họ

Giám đốc điều hành của Coin Metrics, Tim Rice đã tham gia cùng Dan Roberts và Stacy Elliott của Decrypt tại Chainlink SmartCon 2022 để nói về dữ liệu blockchain mà Coin Metrics thu thập, khách hàng của nó là ai, cách nghiên cứu dữ liệu blockchain có thể cắt giảm rủi ro và tiếp xúc, cũng như các ưu tiên và mối quan tâm của truyền thống các công ty đang nhúng chân vào tiền điện tử.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *