Giám đốc điều hành dũng cảm Brendan Eich: Web3 không coi trọng quyền riêng tư là đủ

Rate this post

Giám đốc điều hành dũng cảm Brendan Eich: Web3 không coi trọng quyền riêng tư là đủ

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Brave Brendan Eich đã tham gia với Stephen Graves của Decrypt tại Hội nghị thượng đỉnh Web 2022 để thảo luận về cách trình duyệt hỗ trợ tiền điện tử đang vượt qua thị trường gấu — và tại sao Web3 cần nghiêm túc về quyền riêng tư.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *