Giám đốc điều hành Solana Labs: ‘Chúng tôi muốn đồng bộ hóa thế giới với tốc độ ánh sáng’

Rate this post

Giám đốc điều hành Solana Labs: ‘Chúng tôi muốn đồng bộ hóa thế giới với tốc độ ánh sáng’

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *