Giám đốc điều hành Solana Labs: ‘Chúng tôi muốn đồng bộ hóa thế giới với tốc độ ánh sáng’