Giáo dục Tiểu học: Các mục tiêu về An toàn, Tính linh hoạt, Tính bền vững về chất lượng

Rate this post

Năm học 2022-2023 đối với giáo dục tiểu học, trong tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổng kết và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. Đối với tỉnh Lâm Đồng, những kết quả đạt được, nhất là năm học 2021-2022 là “điểm tựa”, cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ năm học mới trên tinh thần mới.Học sinh tiểu học huyện Đam Rông được tặng sách giáo khoa năm học mới
Học sinh tiểu học huyện Đam Rông được tặng sách giáo khoa năm học mới

Năm học vừa qua, giáo dục tiểu học tỉnh Lâm Đồng có 7.625 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tỷ lệ giáo viên / lớp bình quân là 1,48; tỷ lệ giáo viên dạy một số môn như sau: Âm nhạc 2,8%, Mỹ thuật 2,1%, Thể dục 4,4%, Tin học 2,5% và Tiếng Anh 6,7%. Lâm Đồng đang thiếu cân đối giữa giáo viên dạy các môn cơ bản và các môn năng khiếu.

Toàn tỉnh hiện có 249 trường tiểu học, trong đó có 2 trường tư thục và 2 trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. Tổng số học sinh (HS) là 134.012 em (DTTS chiếm trên 29%; có 776 HS khuyết tật học hòa nhập). Bình quân 32,4 trẻ / lớp; Có 12 lớp ghép với 214 học sinh. Trường lớp cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập, tuy nhiên vẫn còn 49 phòng học mượn cần khắc phục trong thời gian tới. Tỷ lệ phòng học / lớp là 0,9 phòng; Lớp 1 đảm bảo 1 phòng / 1 lớp và bố trí dạy 2 buổi / ngày. Toàn cấp học có 132 phòng học Tin học, 90 phòng Tiếng Anh, 146 phòng chức năng, 18 phòng giáo dục mỹ thuật, 25 phòng mỹ thuật và 38 phòng âm nhạc. Đây là một nỗ lực rất lớn nhưng trên thực tế, một số cơ sở giáo dục không đủ quỹ đất để xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà ở cho học sinh để đảm bảo 100% học sinh được học. buổi / ngày và tổ chức bán trú (năm học đã bước sang tuần thứ hai nhưng việc tổ chức bán trú ở một số trường còn lúng túng, khó hiểu). Một số trường còn thiếu phòng học bộ môn, phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật. Nhà đa năng, hệ thống sân chơi, bãi tập hầu như chưa đáp ứng được yêu cầu của giáo dục thể chất đã trở thành môn học bắt buộc từ tiểu học đến trung học phổ thông. Bài toán khó này rất cần sự quan tâm chỉ đạo nghiêm túc của các cấp chính quyền cùng với sự tích cực xã hội hóa mới giải quyết được. Có 194/224 trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 86,6%. Phổ cập giáo dục tiểu học của tỉnh Lâm Đồng đạt mức độ 3 là một kết quả đáng mừng nhưng bền vững.

Năm học 2021-2022, áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (GDPT) 2018, Lâm Đồng có trên 20.100 học sinh lớp 1 và lớp 2 hoàn thành tốt (gần 37,3%); danh hiệu sinh viên xuất sắc trên 14%; hoàn thành chương trình lớp học 97% (52.362 / 53.975 học sinh). Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% với 26.445 học sinh. Đối với lớp 3, 4, 5 hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện đạt 24,3% (19.391 em); hoàn thành chương trình lớp học 98,5% (132.009 em) và hoàn thành chương trình tiểu học 100% với 4.635 học sinh. Cũng cần lưu ý, việc dạy Tin học và Tiếng Anh ở cấp tiểu học của Lâm Đồng là một điểm cộng: 97,9% trường tổ chức dạy Tiếng Anh; trên 87% trường triển khai dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1 và lớp 2. Môn tin học đã được 91,9% trường thực hiện, tuy nhiên vẫn còn 31 trường tiểu học chưa trang bị phòng máy, đây là vấn đề được nhiều người quan tâm trong năm học mới …

Năm học 2022-2023, ngành giáo dục nói chung, trong đó có cấp tiểu học tiếp tục đổi mới; an toàn phòng, chống dịch bệnh; Thực hiện mục tiêu bền vững về chất lượng giáo dục là mục tiêu được ngành xác định rõ. Nhiều nhiệm vụ của giáo dục THCS được Bộ GD & ĐT chỉ đạo: nâng cao chất lượng đội ngũ, tập trung chuẩn bị giáo viên dạy lớp 4 năm học 2023-2024, đặc biệt bố trí đủ giáo viên dạy ngoại ngữ, tin học. . Chất lượng giáo dục luôn là vấn đề cần được đẩy mạnh; phấn đấu học sinh học 2 buổi / ngày … Đổi mới công tác quản lý, điều hành nhà trường theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và quyền tự chủ, sáng tạo của các tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình; thúc đẩy sự hợp tác của tất cả các bên: nhà trường – phụ huynh – xã hội …

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GD & ĐT tại Văn bản 4088, ngày 25/8/2022, Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Lâm Đồng Trần Đức Lợi đã ký ban hành Văn bản số 1796 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học. vào ngày 30 tháng 8. Năm học 2022-2023. Nhiệm vụ cụ thể: Chương trình giáo dục lớp 1, lớp 2, lớp 3; lớp 4 và lớp 5; tổ chức dạy tiếng Anh (và tiếng Pháp tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Đà Lạt), dạy Tin học; Giáo dục địa phương (áp dụng Lâm Đồng Tài liệu lớp 1, 2, 3; riêng lớp 3 dạy thực nghiệm tại 2 trường tiểu học Lê Quý Đôn và Đoàn Thị Điểm, Đà Lạt ngày 8/9); Giáo dục STEM … Đó là phương pháp và hình thức dạy học linh hoạt; hiệu quả của các phương pháp và hình thức đánh giá; tổ chức hiệu quả việc dạy tiếng Việt tăng cường cho học sinh dân tộc thiểu số; giáo dục trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện hiệu quả các lớp học linh hoạt, lớp ghép …

Đối với Trường dạy khiếm thính Lâm Đồng và Trường khiếm thính Hoa Phong Lan, ông Trần Đức Lợi chỉ đạo: “Căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng của học sinh khuyết tật, nhà trường lựa chọn nội dung các môn học của Chương. GDPT năm 2018 do Bộ GD & ĐT ban hành, chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, thiết thực, đảm bảo hiệu quả và chất lượng giáo dục học sinh khuyết tật; thực hiện hồ sơ quản lý theo quy định của Điều lệ trường tiểu học; xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho tất cả học sinh khuyết tật ”. Trường dành cho người điếc tiếp tục thực hiện kết quả các thỏa thuận đã ký với Dự án Nâng cao chất lượng học sinh Điếc của Bộ Giáo dục và Đào tạo (QIPEDC).

MINH ĐÀO

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *