gm: Gặp gỡ những con khỉ không đuôi

Rate this post

gm: Gặp gỡ những con khỉ không đuôi

Những người đồng sáng lập Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape Wylie Aronow (“Gordon Goner”) và Greg Solano (“Garga”) đã tham gia cùng Dan Roberts và Kate Irwin trên podcast gm để nói về công ty mẹ BAYC Yuga Labs và quy mô và ảnh hưởng của nó trong không gian, Những người ghét Ape, những người ghét NFT, SEC đang điều tra Yuga, Buzzfeed “doxxing” Aronow và Solano vào đầu năm nay, tầm nhìn của họ đối với lĩnh vực metaverse của Người khác, và hơn thế nữa. Xem Tập 21 của podcast gm và đảm bảo đăng ký trên Apple hoặc Spotify.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *