gm: Người sáng lập Aave, Stani nói về Stablecoin và Kỷ nguyên tiếp theo của DeFi

Rate this post

gm: Người sáng lập Aave, Stani nói về Stablecoin và Kỷ nguyên tiếp theo của DeFi

Người sáng lập Aave, Stani Kulechov, đã cùng Dan Roberts và Stacy Elliott nói về tầm nhìn của anh ấy cho lần lặp lại tiếp theo của DeFi, Aave V3 và Lens Protocol, công ty Web3 mà anh ấy mong muốn anh ấy thành lập, và tại sao bây giờ là thời điểm thích hợp cho giao thức cho vay 5 tỷ đô la. để khởi chạy stablecoin GHO của nó. Xem Tập 22 của podcast gm và đảm bảo đăng ký trên Apple hoặc Spotify.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *