Godzilla so với Gigan Rex được phát hành ngắn

Rate this post

Toho ngày hôm qua đã phát hành bộ phim ngắn Godzilla chính thức mới nhất của mình, Godzilla vs. Gigan Rex. Đoạn phim ngắn sáu phút có phụ đề tiếng Anh có thể lựa chọn.

Chia sẻ

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *