Goldman Sachs dự kiến ​​Apple sẽ ra mắt sản phẩm Metaverse vào đầu năm 2023

Rate this post

Các nền tảng VR được thiết lập để phát triển nhanh chóng vào năm 2023 và doanh số bán các sản phẩm này sẽ phụ thuộc vào số lượng tiện ích mà người tiêu dùng thu được từ việc sử dụng chúng, lưu ý thêm rằng VR có thể trở thành một phần cần thiết làm việc từ xa nếu một số vấn đề được giải quyết.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *