Hà Nội thực hiện chuyển đổi số trên tinh thần tạo thuận lợi cho người dân

Rate this post

Ngày 16/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dẫn đầu đoàn công tác với thành phố Hà Nội về tình hình chuyển đổi số. Mô hình triển khai “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp đoàn. Cùng dự còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, UBND TP đã ban hành Kế hoạch, kèm theo danh mục 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu. vật liệu dân cư; thành lập Ban Chỉ đạo 06 thành phố để trực tiếp chỉ đạo triển khai trên toàn địa bàn thành phố; phân công, phân cấp và xác định thời gian, lộ trình, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Đến nay, 100% UBND quận, huyện, xã và các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo 06 và Tổ công tác 06. Toàn thành phố có 5.859 ban chỉ đạo, tổ công tác thực hiện Đề án. Đề án 06 chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, qua 9 tháng triển khai Đề án 06, toàn TP có 5.859 Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án 06 gồm: 1 Ban Chỉ đạo 06 Thành phố; 30 Ban Chỉ đạo 06 cấp huyện, Ban Chỉ đạo 579 06 cấp xã và 5.247 tổ công tác 06 ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.

Ban Chỉ đạo 06 thành phố đã ban hành hơn 60 văn bản chỉ đạo, định kỳ hàng tháng tổ chức họp để đánh giá, tổng kết tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên có văn bản gửi các bộ, ngành kiến ​​nghị nội dung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Về kết quả hợp nhất Cổng Dịch vụ công thành phố và Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung ba cấp của thành phố, hiện thành phố đang triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn và đảm bảo theo quy định tại Điều 25. Nghị định 61/2018 / NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung) và đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống khác. hệ thống chuyên dùng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thử nghiệm của thành phố đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được đánh giá điều kiện an toàn, bảo mật về phương án kết nối, bảo mật phần cứng, máy chủ kết nối, chính sách tường lửa, API kết nối …

Về kết quả thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, đến nay, công dân trên địa bàn Thủ đô đã được sử dụng 21/25 dịch vụ công thiết yếu được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố và cổng dịch vụ công của các bộ, ngành.

Đặc biệt, thành phố đã cơ cấu lại quy trình điện tử, hoàn thành tích hợp 3 dịch vụ công (gồm: đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; khai tử) và thực hiện khai thác dữ liệu từ cơ sở. Dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân trên địa bàn TP. Đối với 18/21 dịch vụ công còn lại, các sở, ngành của thành phố đã thực hiện theo chỉ đạo của bộ, ngành phụ trách và triển khai tiếp nhận, xử lý…

Tính đến nay, toàn thành phố đã tiếp nhận và xử lý hơn 3,4 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử; đối với căn cước công dân dựa trên chip (CCCD), hơn 6 triệu dữ liệu đã được thu thập. Đã rà soát, làm sạch 3 cấp độ cho gần 8 triệu thông tin công dân (đạt 99,5%), thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 cho 700.000 trường hợp.

Về một số khó khăn, vướng mắc, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, việc kết nối với cơ sở dữ liệu / hệ thống dữ liệu của một số bộ, ngành còn khó khăn, chưa thông suốt. Nguồn nhân lực, trang thiết bị cho Đề án 06 còn chậm, thiếu kịp thời so với thực tế và trình độ công nghệ thông tin của cán bộ phụ trách.

Lộ trình triển khai số hóa tại bộ phận một cửa cấp sở chậm do Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố chưa có tính năng số hóa và hướng dẫn chi tiết các quy định về lưu trữ hồ sơ điện tử. cái chết.

Việc xây dựng và chia sẻ các cơ sở dữ liệu như: Giấy khai sinh điện tử / sổ báo điện tử / khám sức khỏe điện tử / bảo hiểm xã hội / người có công / trẻ em… còn hạn chế và chưa được chú trọng phát triển. triển khai tận dụng và hỗ trợ giải quyết các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nêu một số kiến ​​nghị của UBND TP Hà Nội. Đặc biệt, đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. giấy đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các quy định của Luật Cư trú (đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy đã hết hiệu lực).

Đề nghị Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành sớm ban hành và hướng dẫn các đơn vị thực hiện chuẩn hóa danh mục văn bản, mã số loại giấy tờ được số hóa dùng chung giữa Cổng Dịch vụ công với Chính phủ. hệ thống thông tin quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin khác. Đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành các quy định, hướng dẫn về việc thực hiện công tác lưu trữ văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước …

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện Bộ Công an, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) … đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề, hướng tới sự phối hợp, hỗ trợ, đẩy nhanh việc tháo gỡ vướng mắc, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, Hà Nội có tinh thần thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên thời gian ngắn, nguy cơ chậm tiến độ là rất lớn nên thành phố Hà Nội cần thường xuyên vào cuộc. chủ động trao đổi với cơ quan cấp trên, với Bộ Công an, đồng thời rà soát các bước, những vướng mắc để xuống cơ sở tháo gỡ. “Các nhóm vướng mắc liên quan đến Bộ Công an sẽ được giải đáp đầy đủ, hướng dẫn cụ thể”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cam kết và cho rằng “trước hết cần lựa chọn, đẩy nhanh việc triển khai các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân”; việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phải được đặt lên cao nhất, nghiêm ngặt, không được chủ quan.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội sẽ tiếp thu ý kiến ​​chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ cũng như các ý kiến ​​phát biểu của đoàn. Đồng thời khẳng định Hà Nội đã xác định và sẽ tiếp tục quyết tâm hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Đề mục 06. Chủ tịch UBND TP cũng giao một số nội dung cụ thể để các cơ quan liên quan sớm tìm hiểu, tháo gỡ. tháo gỡ vướng mắc một số công việc liên quan đến thủ tục hành chính về khai sinh, khai tử, án tích, giấy phép lái xe, v.v.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Hà Nội đã tích cực triển khai Đề án 06. Theo Phó Thủ tướng, điều quan trọng là phải thay đổi việc thực hiện Đề án 06. Thay đổi toàn bộ quy trình, thủ tục, thói quen của lãnh đạo các cấp. , suy nghĩ ở trên cùng, “yêu cầu một ví dụ từ trên xuống, từ trong ra ngoài”.

Khẳng định Đề án 06 nếu thành công sẽ mang lại hiệu quả to lớn, Phó Thủ tướng nêu rõ, Hà Nội với tư cách là địa phương được Chính phủ chọn làm điểm, làm hình mẫu trong thực hiện Đề án trên cả nước cần phải thực hiện. làm hết sức thận trọng, trên tinh thần giảm thời gian, giảm chi phí, giảm đi lại cho người dân. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hết sức quyết tâm, trước hết là khắc phục tư duy bộ, ngành, vướng mắc pháp lý, nắm bắt nguyên tắc dùng chung cơ sở dữ liệu ”.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, kết nối, liên thông để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. người dân “giảm thời gian, chi phí, đi lại” khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công; đồng thời để cán bộ, công nhân viên có nhiều thời gian và điều kiện xuống với nhân dân hơn.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Đề án 06 tại phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm).

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *