Hacker Harmony di chuyển WETH bị đánh cắp trị giá 726 nghìn đô la

Rate this post

Cầu Harmony đã chuyển 463,82 Wrapped Ethereum (WETH) — trị giá khoảng 726.000 đô la — số tiền bị đánh cắp vào “0xA60C37d8362F6adf61317Bf6306A52d8087127Da” vào ngày 3 tháng 2.

Ví mới đã nhận được 463,82 WETH qua năm giao dịch và vẫn không hoạt động — không có dòng tiền vào hoặc ra trong khoảng một giờ tính đến thời điểm viết bài.

Harmony Bridge bị đánh cắp tiền khi đang di chuyển (Nguồn: Etherscan)
Harmony Bridge bị đánh cắp tiền khi đang di chuyển (Nguồn: Etherscan)

Nhà điều tra chuỗi khối ZachXBT đã tweet về sự thay đổi số tiền bị đánh cắp, bao gồm cả bản đồ chi tiết về chuyển động của số tiền thông qua nhiều ví.

Nguồn: ZachXBT
Nguồn: ZachXBT

Vụ án cho đến nay

Vào ngày 23 tháng 1, Cục Điều tra Liên bang (FBI) xác nhận rằng Tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm về cuộc tấn công năm 2022 vào Nghị định thư Harmony’s Horizon.

FBI nói rằng Lazarus Group và các nhóm liên quan của nó được tài trợ bởi chính phủ Bắc Triều Tiên và FBI đang làm việc để thu hồi tiền điện tử bị đánh cắp.

Vào ngày 31 tháng 1, phân tích trên chuỗi cho thấy tin tặc đang cố gắng chuyển một số khoản tiền bất hợp pháp bằng cách sử dụng các sàn giao dịch và hệ thống hợp đồng thông minh “Zero Knowledge Proof” Railgun.

Tiền chuyển qua ít nhất hai sàn giao dịch — Binance và Huobi — đã bị đóng băng. Binance đã hỗ trợ khôi phục 124 Bitcoin (BTC) — trị giá 2,58 triệu đô la — khi tin tặc cố gắng rửa số tiền bị đánh cắp trên sàn giao dịch.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *